MNAB Productions

MNAB Productions filmar för olika uppdrag där målet är att förmedla ett budskap.

Historien skrivs i varje ögonblick...

I varje ögonblick skapar vi historia. En historia som går att berätta. Historian går att berätta i många olika former. Skriven. Verbal. Visuell, eller en kombination av alla tre.

Vi gillar att berätta historier genom det visuella samt audiella. 

Vi skulle se fram emot att få vara delaktiga med att skapa och berätta just er historia.

Vår passion vi kan bidra med...

FILMNING

KLIPPNING/REDIGERING

MUSIK